Privacyverklaring Aboutstaking.com

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Aboutstaking.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,  via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens  die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Aboutstaking.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring  leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel aboutstaking.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met  Aboutstaking.com.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken  wij uw e-mailadres en naam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden  daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen  we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens  van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres en ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een  afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen  persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens  onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk  verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.  Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte  afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP[1]adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens  bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van  deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Aboutstaking.com

info@aboutstaking.com